Svet-Stranek.cz
Koncert v Bratislavě bude!!!!!!!!!!!!!!!
I Love Leonard Cohen...

Leonard Cohen..:Koncert v Bratislavě bude!!!!!!!!!!!!!!!

Leonard Cohen..

..a jak to vlastně bylo a je s tímto pánem v mém životě.:
Vítejte na stránkách, které jsou věnovány kanadskému zpěvákovi, muzikantu, básníkovi, panu Leonardu Cohenovi.
Poprvé jsem se s jeho tvorbou setkala někdy v roce 1989, když u nás vyšla jeho LP deska I´m Your Man, která mě doslova dostala...úžasný hlas, chytlavá muzika, báječné texty a, proč si to nepřiznat, i hezký chlap :)
Má kamarádka Helena Chalupová ze Šumperka na tom byla stejně a tak jeho texty přeložila, doplnila fotografiemi a ve vlastním nákladu vydala jako knihu, která existuje jen v několika málo výtiscích. Naštěstí jeden z nich vlastním....
Mistr Leonard se pak na pár let odmlčel, všichni fandové vědí, že strávil několik let v budhistickém centru Mt. Baldy v Kalifornii a teprve konce 90tých let se objevily nové nahrávky.
No a po těch letech obdivování jsem prostě musela využít příležitosti a zažít jeho koncert naživo. Podařilo se mi to 27. 9. 2008 v Praze...a bylo to to nejúžasnější, co jsem ve svém životě v oboru umění zažila. Každý, kdo tam byl to určitě potvrdí..prostě byl to neuvěřitelný zážitek.
A tak jsem si řekla, že by nebylo od věci, kdybych poznala i další fanoušky této žijící legendy, a proto vznikají tyto stránky. Mějte prosím trělivost, budou vznikat postupně a můžete mi s nimi pomáhat...všechny vaše připomínky si ráda přečtu na e-mailu: im.suzannet@gmail.com nebo přímo tady na stránce Fórum.

Přeji vám všem krásné dny!

Zuzana T.


For those who are not my native language:

Welcome to the pages that are devoted to the Canadian singer, musician, poet, Mr. Leonard Cohen.
For the first time I met with its creation sometime in 1989, when we came out of his LPs I'm Your Man, who literally got me ... amazing voice, catchy music, great lyrics, and why not to, as well as a nice guy :)
My friend Helena Chalupová of Šumperka that was just a way of translated texts, adding pictures and in their own cargo issued as a book that exists only in a few copies. Fortunately, one of them his own ....
Master Leonard is a few years got all fandové know that spent several years in budhistickém center of Mt. Baldy in California before the end 90tých years, new recordings.
Well, after years of wondering, I just had to take up the opportunity to experience the concert live. I managed to get to the 27th 9. 2008 in Prague ... and it was to most, what I in my life experienced in the field of art. Everyone who was there to definitely confirm .. was just an incredible experience.
So I thought that it would not be the case if I know other fans of this living legend, and therefore creates the following pages. Please trělivost will occur gradually and can help me with them ... all of your comments I like to read e-mail: im.suzannet @ gmail.com or right here on the Forum.